Inicio2023-02-23T09:44:15+00:00

Estratexia de
Especialización
Intelixente

Galicia – Norte de Portugal

#RIS3TGNP

A RIS3T

A Estratexia de Especialización intelixente Transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal (RIS3T) é unha iniciativa pioneira, por tratarse da primeira RIS3 transfonteiriza en Europa.
O seu obxectivo é aliñar as políticas de apoio á innovación na Eurorrexión e poñer en marcha proxectos coordinados.
A implementación desta Estratexia estase a realizar a través do proxecto Impact RIS3T, que inclúe actuacións enacamiñadas a potenciar as capacidades das entidades participantes e aproveitar as sinerxías da Eurorrexión, optimizando así recursos públicos.
A estratexia RIS3T desenvólvese a través de 6 áreas de colaboración.

Enerxías mariñas e biomasa

Industrias de mobilidade

Industrias agroalimentarias e Biotecnoloxía

Industrias creativas e turismo

Industria 4.0

Saúde e envellecemento activo

Novas

Observatorio I+D+i

O Observatorio de I+D+i da Eurorrexión ten como obxectivo crear un sistema de información para a análise, comparación e seguimento das dinámicas de innovación transfronteiriza.
Entre os resultados agardados atópase aumentar a capacidade de captación de financiamento e lograr unha maior eficacia na utilización dos Fondos europeos.

Observatorio I+D+i

Máis

RECURSOS
DOCUMENTOS
Go to Top