Preparación do ecosistema de innovación

Talleres e accións de formación e capacitación dos stakeholders da Eurorrexión

Financiamento en cascada: sesión de traballo proxecto DigiCirc

Financiamento en cascada: sesión de traballo proxecto GALATEA

Financiamento en cascada: sesión de traballo proxecto AIPlan4EU

Financiamento en cascada: sesión de traballo proxecto i-nergy