Nesta área estratéxica de colaboración os axentes destacan a importancia de promover o valor da industria transformadora como motor de xeración de emprego. Inciden especialmente na importancia de levar a cabo proxectos relacionados con innovación en tecnoloxías de proceso e tecnoloxías limpas.

Industria 4.0

TIPOS DE ACTUACIÓNS PRIORIZADAS NA ÁREA DA INDUSTRIA 4.0

  • Actuacións que promovan a utilización das Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais (TFE) en actividades económicas con forte presenza na Eurorrexión.
  • Actuacións de desenvolvemento de novos produtos tecnoloxicamente diferenciados en base á aplicación das TFEs, principalmente nanotecnoloxía, tecnoloxías de materiais ou as TIC.
  • Actuacións que promovan innovacións en tecnoloxías de proceso (Fábrica do Futuro) e tecnoloxías limpas (Eco – innovación).
  • Actuacións que promovan innovacións nos modelos produtivos dos principais sectores industriais.
  • Calquera outra iniciativa que contribúa á transformación industrial cara a fábrica 4.0.