Nesta área estratéxica de colaboración os axentes identificaron a necesidade de consolidar e dinamizar o potencial innovador da cadea de valor transfronteiriza das industrias da mobilidade e a busca de consorcios e estruturas de maior tamaño a nivel atlántico para a xeración de fontes de coñecemento conxuntas. Asemade, destacan a importancia da aplicación das TIC e TFEs para o desenvolvemento de produtos tecnoloxicamente diferenciados.

Industrias de mobilidade

TIPOS DE ACTUACIÓNS PRIORIZADAS NA ÁREA DE OMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS INDUSTRIAS DE MOBILIDADE

  • Actuacións que promovan a utilización das Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais (TFE) en actividades económicas con forte presenza na Eurorrexión.
  • Actuacións de desenvolvemento de novos produtos tecnoloxicamente diferenciados en base á aplicación das TFEs, principalmente nanotecnoloxía, tecnoloxías de materiais ou as TIC.
  • Actuacións que promovan innovacións en tecnoloxías de proceso (Fábrica do Futuro) e tecnoloxías limpas (Eco – innovación).
  • Actuacións que desenvolvan e demostren tecnoloxías para o aproveitamento de enerxías mariñas (mareomotriz e eólica) e desenvolvan os bloques construtivos fundamentais ós sistemas mariños.
  • CActuacións que promovan innovacións nos modelos produtivos dos principais sectores industriais.
  • Calquera outra iniciativa que contribúa á transformación industrial cara a fábrica 4.0.