Investigadores de Galicia e do norte de Portugal caminarán xuntos para avanzar en materia de investigación aeroespacial. O proyecto Aeroganp, liderado pola Universidade de Vigo, xa está en marcha e conta cun orzamento de dous millóns de euros de fondos europeos. O obxectivo é crear unha rede de investigación aeroespacial en toda a Eurorrexión. O consorcio que o desenvolve está formado por unha docena de socios, entre os que se atopan as tres universidades galegas e portuguesas de Minho e Porto, centros tecnolóxicos e administracións públicas.

Máis información