O Observatorio de I+D+i na Eurorrexión ten como obxectivo crear un sistema de información para a análise, comparación e seguimento das dinámicas de innovación transfronteiriza.
Como resultado preténdese aumentar a capacidade de captación de finaciamento e lograr unha maior eficacia na utilización dos Fondos europeos.