Nesta área estratéxica de colaboración os axentes destacaron a importancia de desenvolver actuacións para a mellora da calidade de vida das persoas, especialmente das persoas maiores e dos mozos a través do uso das TICs. Así mesmo, os axentes identificaron a necesidade da creación dun ecosistema de Saúde Transfronteirizo.

Saúde e envellecemento activo

TIPOS DE ACTUACIÓNS PRIORIZADAS NA ÁREA DE SOLUCIÓNS AVANZADAS PARA A VIDA SAUDABLE E ENVELLECEMENTO ACTIVO

  • Actuacións que apoien o desenvolvemento e introdución no mercado de novos produtos ou servizos biotecnolóxicos de alto valor engadido, dirixidos especialmente á industria farmacéutica e biotecnolóxica.
  • Actuacións que apoien o desenvolvemento e introdución no mercado de novos produtos ou servizos baseados en aplicacións da nanotecnoloxía aplicada a área da saúde e envellecemento activo.
  • Actuacións que consoliden o desenvolvemento e comercialización de novos produtos ou servizos baseados nas TICs vencellados ó envellecemento activo e vida saudable.
  • Actuacións de valorización de residuos a través de novas aplicacións farmacolóxicas a partir de subprodutos e descartes da actividade pesqueira.
  • Actuacións que propicien un ambiente axeitado para o florecemento de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica atendendo ás demandas tecnolóxicas do apoio domiciliario e da monitorización remota de enfermos e persoas de idade avanzada.
  • Actuacións pioneiras no eido da Compra Pública Innovadora.
  • Calquera outra iniciativa que contribúa á xeración de novos nichos de mercado e emprego estable asociado ás actividades económicas comprendidas nesta área estratéxica de colaboración a través dun uso intensivo de coñecemento e tecnoloxía.