A construción de estratexias rexionais de especialización intelixente permitiu identificar tanto en Galicia como no Norte de Portugal, aquelas prioridades que deberán guiar a implantación das políticas públicas e a asignación dos recursos financeiros no eido da I+D+i.
Esta identificación de prioridades, xunto cos actores, creou a oportunidade de preparar unha estratexia conxunta que estableceu as prioridades comúns nas seguintes 6 áreas estratéxicas de colaboración: